USŁUGI  -  ZRUS Sp. z o.o.

   Główną specjalnością zakładu jest realizowanie zadań inwestycyjnych "pod klucz" w zakresie projektowania i wykonawstwa robót elektrycznych obejmujących:

sieci rozdzielcze ŚN, NN: linie kablowe i napowietrzne, rozdzielnice wnętrzowe i kontenerowe,
kompletne instalacje elektryczne obiektów przemysłowych i linii technologicznych,
instalacje elektryczne budynków użyteczności publicznej,
montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z uwzględnieniem najnowocześniejszych
systemów i warunków użytkowania,
oświetlenie uliczne,
budowa i utrzymanie drogowych sygnalizacjii świetlnych,
montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje teletechniczne AZART, TV, przeciwpożarowe (SAP), przeciwwłamaniowe, nagłośnienia.
instalacje elektryczne ogrzewania podłogowego,
sieci strukturalne i światłowodowe,
sieci komputerowe,
pomiary, próby pomontażowe oraz prace rozruchowe.

   - Przy realizacji prac stosujemy materiały i technologie renomowanych firm polskich i zagranicznych.
   - Przy wykonywaniu sieci strukturalnych stosujemy osprzęt Reichle & De-Massari, IBM, MOD TAP, 3COM.
   - Roboty kablowe wykonujemy z zastosowaniem kabli i przewodów renomowanych firm m.in. Krakowskiej Fabryki Kabli, zaopatrzonych w osprzęt firmy RAYCHEM, F&G.
   - Przy instalacjach oświetleniowych stosujemy osprzęt firm: PHILIPS, SIEMENS, INDALUX, POLAM REM, POLAM WILKASY, FAREL, STAR LIGHT.

   Roboty realizujemy w terminach umownych z zagwarantowaniem ich wymaganej jakości, bez względu na obostrzenia z tytułu specyfiki robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także z uwzględnieniem specjalnych wymagań.

   Stosowane technologie, wykwalifikowana kadra, potencjał ekonomiczny i techniczny przyczyniły sie do tego, że w latach minionych z powodzeniem zrealizowaliśmy roboty elektryczne u takich Inwestorow i Zleceniodawców jak:
 • Południowy Koncern Energetyczny S.A.., Katowice
 • Elektrownia Jaworzno III S.A.
 • Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.
 • Elektrobudowa S.A., Katowice
 • Energożelbet S.A., Katowice
 • Instal Kraków S.A.
 • Mostostal Kraków S.A.
 • Huta Szkła SAINT GOBAIN, Dąbrowa Górnicza
 • Radio Katowice S.A.
 • Telekomunikacja Polska "Emitel", Katowice
 • Energomontaż - Południe S.A., Katowice
 • Huta Katowice S.A.
 • Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego "PBPW" S.A., Katowice
 • Netia Telekom Silesia S.A., Katowice
 • Knauf Jaworzno III Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Urząd Miejski w Jaworznie
 • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 • Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich
 • Urząd Miejski w Sosnowcu
 • Z.W.M. Sławków
 • i inni ...

   Dokładne dane teleadresowe Firmy znajdują się na stronie  "Kontakt"

Początek strony

 

for ZRUS - © (2002) Copyright by IC-Anrex   II/2020  D.G. Poland (REM)